เว็บแทงบอลออนไลน์ สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอล

เว็บแทงบอลออนไลน์ สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอล สมัครเว็บบอลออนไลน์ สมัครพนันบอล สมัครบอลออนไลน์ สมัครเว็บพนันบอล สมัครพนันบอลออนไลน์ สมัครเล่นบอล สมัครฟุตบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา สมัครเว็บบอล สมัครเว็บเล่นบอล สมัครแทงบอลสดเกี่ยวกับ The INX Digital Company, Inc.
บริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งสำหรับ INX Group ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีการควบคุมสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านตลาดแบบดั้งเดิมและแนวทางฟินเทคที่เป็นนวัตกรรมใหม่ วิสัยทัศน์ของ INX Group คือการเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการควบคุมทั่วโลกสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อคเชน ภารกิจโดยรวมของ INX Group คือการนำชุมชนมารวมกันและส่งเสริมพวกเขาด้วยนวัตกรรมทางการเงิน การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยการเสนอขายโทเคนสาธารณะครั้งแรกของ INX Token ซึ่งระดมทุนได้83 ล้านเหรียญสหรัฐ INX Group กำลังกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมสินทรัพย์บล็อคเชนด้วยความเต็มใจที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมโดยมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น SEC และ FINRA

นอกเหนือจากการดำเนินการสองแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุมสำหรับสินทรัพย์บล็อคเชนแล้ว ILS Brokers ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ระหว่างดีลเลอร์ของบริษัท มีแผนที่จะเสนอสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับธนาคารระดับ 1 ได้ในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์INX Group

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่เป็น “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” (“ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า”) ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับ NCIB และเงื่อนไขของ NCIB รวมถึงราคาและจำนวนหุ้นสามัญที่อาจซื้อได้ ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และอิงตามความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ ข้อความใดๆ ที่กล่าวถึงการคาดTradeUP Global Corporation และ SAITECH Limited ประกาศผลการจดทะเบียนและวันที่ 22 เมษายน 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการรวมธุรกิจที่เสนอะเน ความคาดหวัง ความเชื่อ แผน การคาดคะเน วัตถุประสงค์ การสันนิษฐาน เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการปฏิบัติงาน (มักใช้แต่ไม่ใช้วลีเช่น “คาดหวัง” หรือ “ไม่คาดหมาย” “คาดหวัง” “เป็นที่คาดหมาย” ” ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังของข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อมูลที่แสดงออกหรือบอกเป็นนัยโดยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาด้านกฎระเบียบและภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เกินควร ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจใด ๆ และไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นผลของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งต่อดังกล่าว – ดูข้อมูลหรืออย่างอื่น

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับหน่วยงานที่อ้างถึงในที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวมไว้ในที่นี้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องและแต่ละฝ่ายและกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้พึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง

NEO Exchange ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆในสหรัฐอเมริกา หลักทรัพย์ยังไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาหรือแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือการยกเว้น จากการลงทะเบียนดังกล่าวสามารถใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอเชิญชวนเจ้าของหุ้นสามัญของ TUGC ทุกราย ณวันที่ 9 มีนาคม 2565ลงคะแนนเสียงในการเสนอรวมธุรกิจ

นิวยอร์ก , 1 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — TradeUP Global Corporation (“TradeUP Global” หรือ “TUGC”) (Nasdaq: TUGC , TUGCW, TUGCU) บริษัทซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ SAITECH Limited (“SAITECH” ) ผู้ดำเนินการขุด bitcoin ที่ประหยัดพลังงานและบริษัทเทคโนโลยีสะอาดที่รวมอุตสาหกรรมการขุด bitcoin ความร้อนและพลังงาน ประกาศว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ได้ประกาศคำชี้แจงการจดทะเบียน TradeUP Global ในแบบฟอร์ม F ที่มีผลบังคับใช้ -4 (ไฟล์หมายเลข 333-260418) ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอก่อนหน้านี้ของ TUGC และ SAITECH (“การรวมธุรกิจ”)

TradeUP Global จะส่งจดหมายมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนสรุปเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (“วันที่บันทึก”) ทางไปรษณีย์ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 (“วันที่บันทึก”) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน , 2022 เวลา 9.00 น. ET ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญ และจะมีเวลาจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 23:59 น. ET เพื่อดำเนินการดังกล่าว การลงคะแนนล่วงหน้าเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี: ทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น TradeUP Global ทุกคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านการมอบฉันทะก่อนการประชุมวิสามัญโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนบัตรมอบฉันทะ

“นี่เป็นการเปิดศักราชที่ดีสำหรับบริษัท” Arthur Leeผู้ก่อตั้งและ CEO ของ SAITECH แสดงความคิดเห็น “ในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq SAI สามารถสร้างแรงผลักดันเพื่อปลดล็อกอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการขุด Bitcoin ทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจากการรวมธุรกิจนี้ SAI พร้อมที่จะดำเนินกลยุทธ์การเติบโตทั่วโลกและบรรลุภารกิจในการจัดหาการขุดที่ ยั่งยืน พลังที่มีอยู่และตัวฉันเองที่เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการให้ความร้อนแก่โลก – นี่คือความทะเยอทะยานของเราตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาโดยตลอด”

รายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการรวมธุรกิจที่รอดำเนินการระหว่าง TradeUP Global และ SAITECH Limited รวมถึงรายการอื่นๆ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2022 เวลา 9.00 น. ET การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นที่ 437 Madison Avenue, 27 th Floor, New York, New Yorkและแบบเสมือนผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บ ที่https://www.virtualshareholdermeeting.com/TUGC2022SM ผู้ถือหุ้นสามัญของ TradeUP Global ณ วันที่ปิดทำการในวันที่บันทึก สามารถลงคะแนนเสียงในหรือก่อนการประชุมวิสามัญ และได้รับการสนับสนุนให้ลงคะแนนเสียงก่อน 23:59 น. ET ในวันที่ 21 เมษายน 2022

TradeUP Global ได้ยื่นคำชี้แจง/หนังสือมอบฉันทะที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญกับ SEC และจะส่งหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนไปยังผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ณ วันที่บันทึก

ผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global สามารถลงคะแนนเสียงก่อนการประชุมวิสามัญทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ ผู้ถือหุ้น TradeUP Global ที่ต้องการความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงหรือมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญ สามารถติดต่อ DFKing ตัวแทนทนายความของ TradeUP Global ได้ที่หมายเลข (866)406-2284 หรืออีเมล ที่TUGC@dfking.com

หากการรวมธุรกิจและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ในการประชุมวิสามัญ ฝ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าการรวมธุรกิจจะปิดในไม่ช้าหลังจากนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ (ตามความเหมาะสม) ของเงื่อนไขการปิดอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อมีการปิดการรวมธุรกิจ TradeUP Global จะเปลี่ยนชื่อเป็น SAI.TECH Global Corporation และการรวมธุรกิจจะส่งผลให้ SAITECH กลายเป็นบริษัทในเครือโดยตรงที่ถือหุ้นทั้งหมด คู่สัญญาคาดหวังว่าหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ควบรวมกันจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “SAI” และ “SAITW” ตามลำดับ

เกี่ยวกับ SAITECH
SAITECH เป็นผู้ดำเนินการขุด bitcoin ประหยัดพลังงานและบริษัทเทคโนโลยีสะอาดที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ที่รวมอุตสาหกรรมการขุด bitcoin พลังงานและความร้อน SAITECH ใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะและการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้กับเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งใช้ความร้อนเหลือทิ้งเพื่อจัดหาพลังงานรีไซเคิลและให้ความร้อนแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพร้อมทั้งลดต้นทุนในการดำเนินการขุด SAITECH มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทดำเนินการขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่คุ้มค่าที่สุดทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่สะอาดของอุตสาหกรรมการขุด bitcoin พลังงานและความร้อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAITECH กรุณาเยี่ยม ชมhttps://sai.tech/

เกี่ยวกับ TradeUP Global

TradeUP Global Corporation (Nasdaq: TUGC ) เป็นบริษัทเช็คเปล่าซึ่งก่อตั้งขึ้นในฐานะ บริษัทที่ได้รับการยกเว้นใน หมู่เกาะเคย์แมนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ การแลกเปลี่ยนหุ้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การซื้อหุ้น การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันกับธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งธุรกิจ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึง “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของบทบัญญัติ “การปกปิด” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ TradeUP Global และ SAITECH อาจแตกต่างไปจากความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ และด้วยเหตุนี้ คุณควร อย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต คำเช่น “คาดหวัง” “ประมาณการ” “โครงการ” “งบประมาณ” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “อาจ” “จะ” “อาจ” “ควร ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” และการแสดงออกที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคาดหวังของ TradeUP Global และ SAITECH ในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตและผลกระทบทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ของการรวมธุรกิจที่เสนอ ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดการรวมธุรกิจที่เสนอ และระยะเวลาของการปิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ TradeUP Global และ SAITECH และคาดเดาได้ยาก ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) ผลของกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีขึ้นต่อ TradeUP Global และ SAITECH ภายหลังการประกาศข้อตกลงการรวมธุรกิจและธุรกรรมที่พิจารณาในข้อตกลงดังกล่าว (2) ไม่สามารถดำเนินการรวมธุรกิจที่เสนอให้เสร็จสมบูรณ์ได้ รวมถึงการไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global การอนุมัติหรือการพิจารณาอื่นๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลบางแห่ง หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการปิดการรวมธุรกิจที่เสนอ (3) การเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการบอกเลิกสัญญาการรวมธุรกิจ หรืออาจเป็นเหตุให้ธุรกรรมที่พิจารณาในข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถปิดได้ (4) ความเสี่ยงที่การรวมธุรกิจที่เสนอจะขัดขวางแผนและการดำเนินงานในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการประกาศและการรวมธุรกิจที่เสนอนั้นสำเร็จ (5) ความสามารถในการรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการรวมธุรกิจ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน และความสามารถของบริษัทที่ควบรวมกันในการเติบโตและจัดการการเติบโตอย่างมีกำไร และรักษาพนักงานคนสำคัญไว้ (6) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ (7) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (8) ความเป็นไปได้ที่ SAITECH หรือบริษัทที่ควบรวมกันอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ/หรือการแข่งขันอื่นๆ (10) ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจของ SAITECH และ/หรือความสามารถของคู่กรณีในการรวมธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์ และ (11) ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่ระบุเป็นครั้งคราวในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่สรุปเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ รวมถึงที่อยู่ภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” ในคำชี้แจง/หนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์ และในการยื่นเอกสารอื่นๆ ของ TradeUP Global ต่อ SEC TradeUP Global เตือนว่ารายการปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เฉพาะ TradeUP Global เตือนผู้อ่านอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำเท่านั้น TradeUP Global ไม่ดำเนินการหรือยอมรับภาระผูกพันหรือการดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่การปรับปรุงหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ตามคำแถลงดังกล่าว ในคำชี้แจง/หนังสือชี้ชวนที่ชัดเจนและในการยื่นเอกสารอื่นๆ ของ TradeUP Global ต่อ SEC TradeUP Global เตือนว่ารายการปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เฉพาะ TradeUP Global เตือนผู้อ่านอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำเท่านั้น TradeUP Global ไม่ดำเนินการหรือยอมรับภาระผูกพันหรือการดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่การปรับปรุงหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ตามคำแถลงดังกล่าว ในคำชี้แจง/หนังสือชี้ชวนที่ชัดเจนและในการยื่นเอกสารอื่นๆ ของ TradeUP Global ต่อ SEC TradeUP Global เตือนว่ารายการปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เฉพาะ TradeUP Global เตือนผู้อ่านอย่าพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำเท่านั้น TradeUP Global ไม่ดำเนินการหรือยอมรับภาระผูกพันหรือการดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่การปรับปรุงหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ตามคำแถลงดังกล่าว ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำ TradeUP Global ไม่ดำเนินการหรือยอมรับภาระผูกพันหรือการดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่การปรับปรุงหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ตามคำแถลงดังกล่าว ซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ทำ TradeUP Global ไม่ดำเนินการหรือยอมรับภาระผูกพันหรือการดำเนินการใด ๆ ในการเผยแพร่การปรับปรุงหรือการแก้ไขใด ๆ ต่อสาธารณะในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ตามคำแถลงดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ

การสื่อสารนี้อาจถือเป็นสื่อชักชวนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอระหว่าง TradeUP Global, TGC Merger Sub และ SAITECH การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นการชักชวนให้ลงคะแนนหรือการอนุมัติใดๆ การสื่อสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หรือการชักชวนให้มีการลงคะแนนเสียงหรือการอนุมัติใดๆ ในการเสนอรวมธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564TradeUP Global ยื่นคำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-4 (ตามที่แก้ไข “คำชี้แจงการลงทะเบียน”) กับ SEC ซึ่งรวมถึงหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและคำชี้แจงสิทธิ์ในเบื้องต้น TradeUP Global ยังได้ยื่นคำชี้แจง/หนังสือชี้ชวนที่ชัดเจนและอาจยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อ SEC เกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอ TradeUP Global จะส่งหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปยังผู้ถือหุ้น การสื่อสารนี้ไม่ได้ใช้แทนคำชี้แจงการลงทะเบียน คำชี้แจง/หนังสือมอบฉันทะที่ชัดเจน หรือเอกสารอื่นใดที่ TradeUP Global จะส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ TradeUP Global ควรอ่าน หากมี หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรหนังสือมอบฉันทะของ TradeUP Global สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญเพื่ออนุมัติการรวมธุรกิจที่เสนอ (และเรื่องที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอและ ฝ่ายที่เสนอการรวมธุรกิจ หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ณ วันที่บันทึกที่จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงคะแนนในการรวมธุรกิจที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global จะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อมีให้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ การเชิญผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรวมธุรกิจที่เสนอ (และเรื่องที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอและคู่กรณีของการรวมธุรกิจที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ณ วันที่บันทึกที่จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงคะแนนในการรวมธุรกิจที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global จะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อมีให้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ การเชิญผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรวมธุรกิจที่เสนอ (และเรื่องที่เกี่ยวข้อง) เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอและคู่กรณีของการรวมธุรกิจที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ณ วันที่บันทึกที่จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงคะแนนในการรวมธุรกิจที่เสนอ ผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global จะสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อมีให้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่www.sec.govหรือส่งคำขอไปที่: TradeUP Global Corporation, 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, (732) 910-9692

ผู้เข้าร่วมการชักชวน

TradeUP Global และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวมธุรกิจที่เสนอ รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและคำอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพวกเขาใน TradeUP Global มีอยู่ในหนังสือชี้ชวนสุดท้ายของ TradeUP Global ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564และสามารถดูได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ SEC วินาที .gov หรือส่งคำขอไปที่ TradeUP Global Corporation, 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, (732) 910-9692 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมดังกล่าวจะรวมอยู่ในคำชี้แจง/หนังสือมอบฉันทะฉบับสมบูรณ์

SAITECH และกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารอาจถือว่ามีส่วนร่วมในการชักชวนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของ TradeUP Global ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่เสนอ รายชื่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารและข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพวกเขาในการรวมธุรกิจที่เสนอจะรวมอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์

ไม่มีข้อเสนอหรือการชักชวน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่คำแถลงมอบฉันทะหรือการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะ ความยินยอม เว็บแทงบอลออนไลน์ หรือการอนุญาตเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ หรือเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของ TradeUP Global หรือ SAITECH และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ห้ามมิให้เสนอขายหลักทรัพย์ เว้นแต่โดยการใช้หนังสือชี้ชวนที่เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

สื่อ ติดต่อ
โตรอนโต 1เมษายน 2022 /PRNewswire/ – DeFi Technologies Inc. (“บริษัท ” หรือ ” DeFi Technologies “) (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF) บริษัทเทคโนโลยีที่เชื่อมช่องว่างระหว่างเมืองหลวงแบบดั้งเดิม ตลาดและการเงินกระจายอำนาจ ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับรอบระยะเวลาสามและสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (จำนวนเงินทั้งหมดเป็นดอลลาร์แคนาดา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ไฮไลท์สำคัญของไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ณ วันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มี สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจำนวน 363 ล้านเหรียญสหรัฐ (” AUM ” )ในบริษัทในเครือ Valor Inc. (” Valor “) ซึ่งรับผิดชอบพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (” ETPs “);
Valor Inc. แสดงรายการ Bitcoin Zero และ Ethereum Zero ETP บน Boerse Frankfurt Zertifikate AG (” Frankfurt Exchange “)
เปิดตัว Uniswap ETP ตัวแรกของโลกในตลาด Nordic Growth (” NGM “) และ Frankfurt Exchange
เปิดตัว Solana Nodes เพื่อเข้าร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายและการปักหลัก
เลือก Bison Trails เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานของโหนดที่ปลอดภัยไปยัง power staking และแอพพลิเคชั่น DeFi
ประกาศรายชื่อ Valor Bitcoin Zero และ Ethereum Zero ETPs บน Euronext Paris & Amsterdam
ประกาศข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนที่ต้องการกับ SEBA Bank ซึ่งเป็นธนาคาร crypto ส่วนตัวชั้นนำระดับโลกของสวิส
Co-Lead Series C ลงทุนใน SEBA Bank CHF25 ล้านในช่วงต้นปี 2022
“เรายังคงเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งและการไหลเข้าของธุรกิจ Valor ของเราในขณะที่ระบบนิเวศของ Web 3.0 เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว” Russell Starr ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DeFi Technologies กล่าว “ด้วยการเปิดตัว ETP 8 รายการจนถึงตอนนี้ เช่นเดียวกับอีกจำนวนมากที่วางแผนไว้สำหรับปี 2022 การเติบโตของ AUM ที่ Valor นั้นยอดเยี่ยมมาก ในขณะที่เรามองหาการเปิดตัว ETP ที่เป็นนวัตกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ crypto, DeFi, เกม และ metaverse เราคาดว่าจะดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว การเติบโต ฉันขอขอบคุณทีม DeFi และ Valor สำหรับการทำงานหนักและการดำเนินการ สร้างรายได้มากกว่า15 ล้านดอลลาร์ในปีแรกของธุรกิจเมื่อเราเริ่มสร้างรายได้จากการปักหลักอย่างมีประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 3 เป็นผลมาจากการทำงานหนักและการดำเนินการกับทุกคน ส่วนหนึ่ง.”

ETPs/Valour
ธุรกิจ ETP ของบริษัท Valor เติบโตขึ้นด้วย AUM 363 ล้านดอลลาร์ณ วัน ที่31 ธันวาคม 2564 นับตั้งแต่ได้รับ Valor 100% เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564รายได้รวมอยู่ที่10.6 ล้านเหรียญสหรัฐและรายได้สุทธิ4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

สภาพคล่อง
บริษัทรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งมาก ด้วยเงินสด9.2 ล้านดอลลาร์สินทรัพย์รวม459.7 ล้านดอลลาร์และเงินทุนหมุนเวียน11.5 ล้านดอลลาร์ณ วัน ที่31 ธันวาคม 2564

ประสิทธิภาพทางการเงิน
สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้รวม5.1 ล้านดอลลาร์ ;
ขาดทุนสุทธิ50.0 ล้านดอลลาร์ ;
ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว2.2 ล้านดอลลาร์ไม่รวมค่าชดเชยโดยใช้หุ้นเป็นฐาน29 ล้านดอลลาร์ขาดทุนจากการด้อยค่า11.4 ล้านดอลลาร์ขาดทุนจากการขายบริษัทร่วม6 ล้านดอลลาร์และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์จับต้องไม่ได้ 1.4 ล้านดอลลาร์
รายได้จากตัวตรวจสอบโหนด544,407 ดอลลาร์ค่าธรรมเนียมการจัดการ ETP 783,527 ดอลลาร์และรายได้จากการปักหลักและการให้ยืม2.4 ล้านดอลลาร์
สำหรับสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได้รวม15.1 ล้านดอลลาร์ ;
ขาดทุนสุทธิ$71.5 ล้าน ;
ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว2.4 ล้านดอลลาร์ไม่รวมค่าชดเชยโดยใช้หุ้นเป็นฐาน42 ล้านดอลลาร์ขาดทุนจากการด้อยค่า17.5 ล้านดอลลาร์ขาดทุนจากการขายบริษัทร่วม6 ล้านดอลลาร์และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน3.6 ล้านดอลลาร์
สินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิ/รายรับ ETP 4.5 ล้านดอลลาร์รายได้จากตัวตรวจสอบโหนด1.1 ล้านดอลลาร์ค่าธรรมเนียมการจัดการ ETP 1.1 ล้านดอลลาร์และรายได้จากการปักหลักและสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น3.4 ล้านดอลลาร์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeFi Technologies และ Valor ได้ที่defi.techและvalour.com

เกี่ยวกับ DeFi Technologies
DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เชื่อมช่องว่างระหว่างตลาดทุนแบบดั้งเดิมกับการเงินแบบกระจายอำนาจ ภารกิจของเราคือการขยายการเข้าถึงของนักลงทุนไปยังเทคโนโลยีการกระจายอำนาจชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นหัวใจสำคัญของอนาคตทางการเงิน ในนามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของเรา เราระบุโอกาสและพื้นที่ของนวัตกรรม และสร้างและลงทุนในเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความเสี่ยงที่เชื่อถือได้และมีความหลากหลายทั่วทั้งระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครรับข้อมูลอัปเดตของบริษัทและข้อมูลทางการเงิน โปรดไปที่defi.tech

เกี่ยวกับ Valor
Valor Inc. ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรายการแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันสามารถเข้าถึงการลงทุนในนวัตกรรมที่ก่อกวน เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยวิธีที่เรียบง่ายและปลอดภัย Valor ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และตั้งอยู่ในเมืองซุกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นบริษัทในเครือของ DeFi Technologies Inc. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Valour โปรดไปที่valour.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 และการอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำปี 2564 ความร่วมมือกับ Bison Trails; การเป็นหุ้นส่วนและการลงทุนใน SEBA Bank; การเติบโตของ AUM และยอดขายสุทธิ การพัฒนาและการเปิดตัว ETP ใหม่ การขยายตัวของ DeFi Technologies และ Valor ไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ การเติบโตและการยอมรับการเงินแบบกระจายอำนาจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดย DeFi Technologies และบริษัทในเครือ และข้อดีหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสดังกล่าว โดยทั่วไป ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “แผน” , “คาดหวัง” หรือ “ไม่คาดหวัง”, “คาดหวัง”, “งบประมาณ”, “กำหนดเวลา”, “ประมาณการ”, “คาดการณ์”, “ตั้งใจ”, “คาดการณ์” หรือ “ไม่คาดหวัง” หรือ “เชื่อ” หรือรูปแบบต่างๆ ของคำและวลีดังกล่าว หรือระบุว่าการกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์บางอย่าง “อาจ” “อาจ” “น่าจะ” “อาจ” หรือ “จะเกิดขึ้น” “เกิดขึ้น” หรือ “สำเร็จ” ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ระดับของกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของบริษัท แล้วแต่กรณี แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดย ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ความเสี่ยงดังกล่าว ความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยอมรับ Valor ETPs โดยการแลกเปลี่ยนแฟรงค์เฟิร์ต, NGM, Euronext และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ความต้องการของนักลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของ DeFi Technologies และ Valour; การเติบโตและการพัฒนาของภาค DeFi และสกุลเงินดิจิทัล กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับ DeFi และสกุลเงินดิจิทัล ความไม่แน่นอนของธุรกิจทั่วไป เศรษฐกิจ การแข่งขัน การเมืองและสังคม แม้ว่าบริษัทจะพยายามระบุปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ประมาณการ หรือตั้งใจไว้ ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร บริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

การแลกเปลี่ยนหุ้น NEO ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

แหล่งข่าว: DeFi Technologies, Inc.