เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด Cineplex Inc.

เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด “เรายินดีที่จะรายงานผลประกอบการอีกไตรมาสหนึ่ง การลงทุนของเราในการนำเสนอราคาระดับพรีเมียม ได้แก่ 3D, UltraAVX, IMAX และ VIP Cinemas รวมกับภาพยนตร์ 3D ที่

เพิ่มขึ้นของฮอลลีวูด ส่งผลให้รายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศและ BPP ในไตรมาสที่สองเป็นประวัติการณ์ และ CPP ยังสร้างสถิติใหม่ในไตรมาสที่สองอีกด้วย” Ellis Jacob ประธานและซีอี

โอของ Cineplex Entertainment กล่าว “ความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักชดเชยสภาพแวดล้อมของสื่อที่ท้าทายด้วย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งเพิ่มขึ้น 6.5% เป็นสถิติในไตรมาสที่สองที่ 47.3 ล้านดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 47.8% เป็น 0.34 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”

“ในด้านอื่น ๆ ของธุรกิจของเรา เราได้เปิดโรงภาพยนตร์ 11 แห่งในเมืองเอดมันตัน รัฐอัลเบอร์ตาในเดือนเมษายน และประกาศแผนการสร้างโรงภาพยนต์แปดโรงในซาร์เนีย รัฐออนแทรีโอ

พื่อเปิดในปี 2013 เราเสร็จสิ้นการแปลงโปรเจ็กเตอร์ดิจิทัลและวงจร มีโปรเจ็กเตอร์ดิจิตอล 1,320 เครื่องและจอ RealD 3D 492 เครื่องในโรงภาพยนตร์ 125 โรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2555 เราได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการโรงภาพยนตร์ AMC สี่โรง (86 จอ) ในระหว่างไตรมาสและเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมภายหลังสิ้นไตรมาส โปรแกรมความภักดี SCENE ของเรายังคงดำเนิน

ต่อไป เติบโต โดยมีสมาชิกถึง 3.7 ล้านคน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ขณะนี้แอป Cineplex ของเรามีผู้ดาวน์โหลดมากกว่า 3.4 ล้านครั้ง และยังคงเป็นหนึ่งในแอปที่ได้รับความนิยม

สูงสุดของแคนาดา เว็บไซต์ของเรา cineplex.com เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีจำนวนการดูหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 41.3% ถึง 93การดูหน้าเว็บ 8 ล้านครั้งและการเข้าชมเพิ่มขึ้น 23.3% เป็น 15.7 ล้านในช่วงไตรมาสที่สอง”

EBITDA และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วไม่ใช่การวัดผลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) และไม่มีความหมายที่เป็นมาตรฐานตามหลักการดังกล่าว ดังนั้น EBITDA และ

กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรการที่คล้ายคลึงกันที่นำเสนอโดยผู้ออกบัตรรายอื่น EBITDA คำนวณโดยการบวกกลับเข้าในกำไรสุทธิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน

ได้ ค่าตัดจำหน่าย และดอกเบี้ยสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณโดยการปรับ EBITDA สำหรับกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และส่วนแบ่งของรายได้หรือ

การสูญเสียของ Canadian Digital Cinema Partnership (“CDCP”) กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดแบบ non-GAAP ที่บริษัทในแคนาดาใช้โดยทั่วไป เป็นตัวบ่งชี้

ประสิทธิภาพทางการเงินและไม่ควรถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดสภาพคล่องหรือทดแทนตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบได้ซึ่งจัดทำขึ้นตาม GAAP ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระ

ที่ปรับปรุงแล้วในการประเมินประสิทธิภาพเป็นหลัก เนื่องจากผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ และรายการอื่นๆ ที่มีต่อ EBITDA จากช่วงเวลาหนึ่งไป

ยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับรายละเอียดการกระทบยอดรายได้สุทธิเป็น EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และจากเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงานไปเป็นกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุง

แล้ว โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ Cineplex ในหัวข้อ ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วในการประเมินประสิทธิภาพเป็น

หลัก เนื่องจากผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ และรายการอื่นๆ ที่มีต่อ EBITDA จากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับรายละเอียดการก

ระทบยอดรายได้สุทธิเป็น EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และจากเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงานไปเป็นกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ Cineplex ในหัวข้อ ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วในการประเมินประสิทธิภาพเป็นหลัก

เนื่องจากผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำ และรายการอื่นๆ ที่มีต่อ EBITDA จากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับรายละเอียดการกทบ

ยอดรายได้สุทธิเป็น EBITDA และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และจากเงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมดำเนินงานไปเป็นกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของ Cineplex ในหัวข้อwww.sedar.com .พัฒนาการที่สำคัญในไตรมาสที่สองของปี 2555

ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 คณะกรรมการของ Cineplex (“คณะกรรมการ”) ประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 4.7% เป็น 0.1125 ดอลลาร์ต่อหุ้น (1.35 ดอลลาร์ต่อปี) ต่อหุ้น

(1.35 ดอลลาร์ต่อปี) เพิ่มขึ้นจาก 0.1075 ดอลลาร์ต่อหุ้น (1.29 ดอลลาร์ต่อปี) มีผลใช้บังคับกับเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2555 นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555

Cineplex ประกาศว่าได้ตกลงที่จะซื้อโรงภาพยนตร์สี่แห่งจาก AMC Entertainment Inc. การทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงการริเริ่มทางธุรกิจที่สำคัญบางประการที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 ในแต่ละส่วนธุรกิจหลักของ Cineplex:นิทรรศการโรงละคร

รายงานรายรับบ็อกซ์ออฟฟิศในไตรมาสที่สองเป็นประวัติการณ์ที่ 156.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 3.2% สูงกว่าสถิติก่อนหน้าในไตรมาสที่สองของปี 2552BPP เพิ่มขึ้น 3.5% จาก 8.80 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 เป็น 9.11 ดอลลาร์ในช่วงปีปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถิติ BPP รายไตรมาสของซีนีเพล็กซ์

เปิดCineplex Odeon Windermere และ VIP Cinemasใน Edmonton, Alberta ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ 11 แห่งที่มีหอประชุมแบบดั้งเดิมเจ็ดแห่ง หอประชุม UltraAVX หนึ่งแห่ง และหอประชุมโรงภาพยนตร์ VIP สามแห่งประกาศการสร้างโรงละครแปดจอในซาร์เนีย รัฐออนแทรีโอ มีกำหนดเปิดในปี 2556

เปิดตัวCineplex Tuesdaysซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการลดราคาตั๋ววันอังคารของ Cineplex ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมอบส่วนลดสำหรับบัตรเข้าชมทั่วไปในวันอังคาร โดยสมาชิก SCENE จะได้รับประโยชน์จากส่วนลดเพิ่มอีก 10% จากราคาค่าเข้าชมที่มีส่วนลดในวันอังคาร

ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์ดิจิตอล 210 เครื่องและระบบ RealD 3D 80 ระบบในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 ทำให้มีวงจรทั้งหมดเป็น 1,320 โปรเจ็กเตอร์ดิจิตอลและระบบ RealD 3D 492 ระบบใน 125 โรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 การแปลง Cineplex เป็นการฉายภาพดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เพิ่มที่นั่ง D-BOX MFX ให้กับโรงภาพยนตร์สองแห่งในช่วงไตรมาสดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 โรงภาพยนตร์ 16 แห่งของ Cineplex ให้บริการที่นั่ง D-BOX MFX
การขายสินค้า

รายงานรายรับสัมปทานรายไตรมาสที่รายงานเป็นประวัติการณ์ที่ 80.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% ของรายรับจากสัมปทานเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนรายงาน CPP ประจำไตรมาสที่รายงานที่ 4.66 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 เพิ่มขึ้น 0.22 ดอลลาร์หรือ 5.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2554

ไตรมาสที่สองของปี 2555 เป็นไตรมาสแรกของการดำเนินงานของ Cineplex Starburst Inc. (“CSI”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 CSI เป็นผู้จัดหาและให้บริการเกม

ทั้งหมดในวงจรของ Cineplex ในขณะเดียวกันก็จัดหาอุปกรณ์ให้กับบุคคลที่สาม ปาร์ตี้อาร์เคด ศูนย์รวมความบันเทิง ลานโบว์ลิ่ง สวนสนุกและโรงละคร นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของและดำเนินการPlaydium ซึ่งเป็นศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวที่ตั้งอยู่ในเมืองมิสซิสซอกา รัฐออนแทรีโอ

เปิด XSCAPE Entertainment Center แห่งใหม่ที่ SilverCity Coquitlam และ VIP Cinemas ในเมืองโคควิทแลม รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยเพิ่มจำนวนศูนย์ XSCAPE ทั้งหมดในสนามแข่งเป็นห้าแห่งมีเดีย

รายได้จากสื่อลดลง 18.9% เมื่อเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่แข็งแกร่งในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นสถิติรายได้ของสื่อในไตรมาสที่สอง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมของสื่อที่ท้าทายที่แพร่หลายในช่วงเวลาดังกล่าว

ซีนีเพล็กซ์มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้โฆษณาระดับประเทศจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือก ระหว่างไตรมาส การลดลงของแคมเปญจากสามหมวดหมู่หลักของผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ส่งผลให้รายรับสื่อลดลงในช่วงเวลาหนึ่งการเขียนโปรแกรมทางเลือก

ฉายภาพยนตร์ซีรีส์ Metropolitan Opera ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างต่อเนื่องในโรงภาพยนตร์ของซีนีเพล็กซ์รายการทางเลือกอื่น ๆ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 ได้แก่

ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ การแสดงสด เช่น World Wrestling Entertainment การแสดงคอนเสิร์ต Classic Film Series ซีรีส์ภาพยนตร์ Family Favorites เดอะบีทเทิลส์เยลโลว์ Submarine , Andrew Lloyd Webber’s Love Never Diesและการแสดงจาก National โรงละครสดจากลอนดอนเชิงโต้ตอบ

Cineplex.com มีการเข้าชมหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 41.3% และการเข้าชมเพิ่มขึ้น 23.3% ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีจำนวนการดูหน้าเว็บ 93.8

ล้านครั้ง และการเข้าชม 15.7 ล้านครั้งในช่วงไตรมาสดังกล่าวเพิ่มตัวอย่างความละเอียดสูงใน Cineplex.com และปรับปรุงฟังก์ชันการค้นหาของ Googleสรุปข้อตกลงใบอนุญาตกับ

Alliance Films และ Disney Studios เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้าน Cineplexเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีการดาวน์โหลดแอป Cineplex 3.4

ล้านครั้งและบันทึกเซสชันแอป 66.1 ล้านครั้งการปรับปรุงเว็บบนมือถือยังคงดำเนินต่อไปด้วยการเพิ่มคลังข้อมูลนักแสดงและภาพยนตร์ ตัวอย่าง รูปภาพ และการค้นหาความภักดีการเป็น

สมาชิกในโปรแกรมความภักดีของ SCENE เพิ่มขึ้น 0.2 ล้านคนในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 เป็นประมาณ 3.7 ล้านคน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555SCENE ร่วมมือกับ Cara Foods, Telus, Sirius Satellite Radio, Virgin Mobile และ Samsung ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 สำหรับรายการต่างๆ

แนชวิลล์ เทนเนสซี–(Marketwire – 9 ส.ค. 2555) – DHS Holding, Co. (PINKSHEETS:DHSM) ประธาน Charlie Barrett ประกาศในวันนี้ว่า DHS Belize Limited ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ DHS Holding, Co. ถือหุ้นทั้งหมด กำลังยื่นเอกสารเพื่อรับใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับ Cenote Falls Hotel & Casino ในเบลีซ

Mr. Barrett กล่าวว่า “หลังจากได้รับการอนุมัติและรับใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เรารู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการขอรับใบอนุญาตการเล่นเกมสำหรับ Cenote Falls Casino ซึ่งทำให้เราก้าวเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นไปอีกขั้น และวิสัยทัศน์ในการขยายการดำเนินงานของเราในเบลีซ”

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 แถลงการณ์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังหรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเป็นส่วนใหญ่ อาจได้รับผลกระทบ โดยสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ

และความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: ความสามารถของบริษัทในการ

เพิ่มรายได้และผลกำไรในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ ไม่สามารถจัดการการเติบโตได้ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาล การควบคุม

และเรื่องที่คล้ายกัน คำเตือนเหล่านี้ไม่ควรตีความว่าละเอียดถี่ถ้วนหรือเป็นการยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความเพียงพอ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์หรือกำหนดได้หลังจากข้อเท็จ

จริงว่าปัจจัยใดที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือข้อความอื่นๆ ผู้อ่านควรพิจารณาข้อความที่มีคำว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “แผน” “โครงการ” “ควร” หรือสำนวนอื่นๆ ที่เป็นการคาดคะเนหรือบ่งชี้ เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคตที่ไม่แน่นอนและมองไปข้างหน้า

ลาสเวกัส, เนวาดา–(Marketwire – 9 ส.ค. 2555) – หลังจากรายงานการเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2555 ดัชนี AGEM ลดลงในเดือนกรกฎาคม คะแนนรวมลดลง 8.7 จุดหรือ 6.9

เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 116.39 ดัชนีได้รายงานการลดลงแบบเดือนต่อเดือนในช่วง 6 ของ 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการประเมินมูลค่าได้ปรับตัวขึ้นเพื่อตอบสนองต่อระดับความต้องการของนัก

ลงทุนและการเก็งกำไรในตลาดที่แตกต่างกัน ในเดือนกรกฎาคม 10 จาก 17 ผู้ให้บริการเกมทั่วโลกรายงานการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น โดย Daktronics (DAKT) รายงานว่าราคาหุ้นเพิ่มขึ้น

มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ จากผู้ให้บริการ 7 รายที่รายงานว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม มี 3 รายที่พบว่าลดลงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ โดย International Game Technology (IGT) ลดลง 28.1 เปอร์เซ็นต์

ตลาดหุ้นในวงกว้างรายงานการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในเดือนกรกฎาคม 2555 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สิ้นสุดเดือนที่ 13,008.68 เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมิถุนายน ช่วง

เวลาล่าสุดแสดงถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.0 NASDAQ รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยสิ้นสุดเดือนที่ 2,939.52 ในขณะเดียวกัน S&P 500 ก็รายงานการเพิ่มขึ้นสูงสุดในระหว่างเดือน ดัชนีแตะมูลค่าปิดที่ 1,379.32 เพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2555

ผู้ประกอบการโรงแรม-คาสิโนรายใหญ่ของสหรัฐฯ ยังคงให้ความสำคัญกับโอกาสในการพัฒนาในระดับสากล เนื่องจากมีการเปิดตลาดใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติใหม่ที่จะเสร็จสมบูรณ์ยังคงอยู่ห่างออกไปหลายปีตามกำหนดเวลาในการวางแผนและการพัฒนา

ไต้หวันมีแนวโน้มที่จะต้อนรับคาสิโนแห่งแรก ในเดือนนี้ ผู้ลงคะแนน 57 เปอร์เซ็นต์ในเมืองมัตสึ เกาะเล็กๆ ของไต้หวันซึ่งมีประชากรประมาณ 8,000 คน อนุมัติแผนการสร้างคาสิโนบน

เกาะนี้ ในขณะที่การพนันยังคงผิดกฎหมายในไต้หวัน การแก้ไขที่ผ่านในปี 2552 อนุญาตให้สร้างคาสิโนบนเกาะนอกชายฝั่ง ผู้ลงคะแนนที่สนับสนุนคาสิโนใหม่เชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกลัวว่าจะเพิ่มอาชญากรรมและมลพิษบนเกาะ

ผู้ประกอบการรายใหญ่กำลังพิจารณาโอกาสในการสร้างรีสอร์ทในไต้หวันเนื่องจากอยู่ใกล้กับจีน เกาหลีและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีก่อนที่คาสิโนแห่งแรกจะเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจกินเวลาหลายเดือนถึงเกินหนึ่งปี

แม้จะเติบโตช้าในตลาดเกมมาเก๊าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการยังคงมองหาโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติมในภูมิภาคนี้ ในเดือนกรกฎาคม มาเก๊ารายงานรายรับ 3.1 พันล้าน

ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.5% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตล่าสุดเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจาก

ความต้องการที่น้อยลงของนักพนันชาวจีนในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ด้วยเหตุนี้ Wynn Resorts และ Las Vegas Sands จึงรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555 ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

บริษัทต่างๆ ยังคงวางแผนที่จะสร้างรีสอร์ทในมาเก๊า Wynn Macau เพิ่งประกาศว่าจะกู้ยืมเงินสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการก่อสร้าง Wynn Cotai รีสอร์ทแห่งใหม่ล่าสุด สถานที่ให้บริการจะรวมถึงคาสิโน โรงแรม 2,000 ห้อง แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และพื้นที่การประชุม โครงการนี้คาดว่าจะมีมูลค่ารวมมากถึง 4 พันล้านดอลลาร์

Las Vegas Sands เพิ่งได้รับการขยายเวลาสำหรับคาสิโนใหม่บน Parcel 3 ของ Cotai Strip ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงเมษายน 2559 รีสอร์ทจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของ

บริษัทตั้งแต่ Cotai Central Resort ซึ่งเปิดในปีนี้ ในที่สุด MGM Resorts กำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อสร้างรีสอร์ทบน Cotai Strip แม้ว่าทางการจะยังคงตรวจสอบใบสมัครอยู่ แต่บริษัทก็ยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการนี้ โดยไม่คำนึงถึงเวลา โครงการพัฒนาในอนาคตเป็นลางดีสำหรับซัพพลายเออร์อุปกรณ์

สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) จัดทำดัชนี AGEM รายเดือนที่ประกอบด้วยซัพพลายเออร์เกมระดับโลก 17 รายทั่วโลก ซัพพลายเออร์ทั้งหมด 12 รายตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและ

จดทะเบียนใน NYSE, Nasdaq หรือ AMEX ในขณะที่การค้าสองครั้งในการแลกเปลี่ยนของออสเตรเลีย ซัพพลายเออร์หนึ่งรายซื้อขายในการแลกเปลี่ยนของเอเธนส์ หนึ่งการค้าในการแลก

เปลี่ยนของมิลาน และอีกการซื้อขายใน การแลกเปลี่ยน OTC ของไต้หวัน ดัชนีคำนวณจากราคาหุ้น ณ สิ้นเดือน (ปรับเป็นเงินปันผลและส่วนแบ่ง) ของแต่ละบริษัท และถ่วงน้ำหนักตาม

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดโดยประมาณ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับผู้ผลิตที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ดัชนี AGEM อิงตามค่า 100 จุด ณ เดือนมกราคม 2548

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ผลิตอุปกรณ์ ระบบ และส่วนประกอบเกมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกม สมาคมทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ผลิต

อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก ผ่านการดำเนินการทางการเมือง พันธมิตรทางการค้า การเผยแพร่ข้อมูล และความเป็นพลเมืองที่ดี สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับ

ทุกบริษัทภายในองค์กร AGEM และองค์กรที่เป็นสมาชิกร่วมกันได้ช่วยเหลือคณะกรรมการกำกับดูแลและเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี

AGEM ดัชนีและภาพรวมของ เว็บเล่นบอลที่ดีที่สุด จัดทำโดย Applied Analysis (AA) AA เป็นบริษัทที่ปรึกษาในเนวาดาที่ให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทใช้ประสบการณ์ที่

กว้างขวางในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเงินเพื่อให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจในเมือง บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการบริการและการเล่นเกม และการให้คำปรึกษาด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยี

CHICAGO, Aug. 9, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Family Office Exchange (FOX) องค์กรสมาชิกระดับโลกของสำนักงานครอบครัวเดี่ยวและที่ปรึกษา ประกาศวาระการ

ประชุมFOX Fall Forum ประจำปี ที่จะจัดขึ้นที่ชิคาโก 22 ตุลาคม- 24. งานสามวันนี้จะนำเสนอกลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของวิสาหกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จสูงและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมผู้นำรุ่นต่อไป การลงทุนตามเป้าหมายและผลกระทบ และการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

Mark Halperinนักวิเคราะห์การเมืองอาวุโสของนิตยสารTimeจะกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบภายในประเทศและระหว่างประเทศของสภาพแวดล้อมทางการเมืองของอเมริกาที่แตกแยกและแตกแยกในทุกวันนี้ Richard Haassประธานสภาวิเทศสัมพันธ์จะหารือถึงวิธีเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

Alexandre Monnier ประธาน FOX กล่าวว่า “ธีมของงานในปีนี้คือ ‘At the Top of Your Game’ และมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราเคยเห็นจากธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จและที่ปรึกษาที่ให้บริการพวกเขา

Sara Hamilton ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ FOX กล่าวว่า “วาระนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมออกจากฟอรัมพร้อมกับแนวคิดและเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือการหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม

วันแรกของงานสงวนไว้สำหรับสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นการลงทะเบียนสำหรับงานนี้เปิดให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีคุณสมบัติ แต่มีที่นั่งจำกัด มีส่วนลดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 กันยายน 2555 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.familyoffice.com/learning-events/forums/fox-fall-forum-2012 _

Family Office Exchangeสนับสนุนเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกของครอบครัวที่ร่ำรวยและที่ปรึกษาของพวกเขาที่กำลังดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการจัดการความมั่งคั่งและ

มรดกของครอบครัวอย่างเหมาะสม ชุมชนประกอบด้วยผู้คนมากกว่า 6,000 คนจาก 650 องค์กรใน 20 ประเทศที่ใช้ทรัพยากรของ FOX ในแต่ละปีเพื่อขอคำแนะนำ เครือข่าย การศึกษา และการวัดเปรียบเทียบ

FOX มีสำนักงานใหญ่ในชิคาโกและลอนดอน โดยมีสำนักงานในนิวยอร์กและบอสตัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FOX โทร 1.312.327.1200 (The Americas) หรือ 44.(0)20.7520.9443 (ยุโรป แอฟริกา เอเชีย/แปซิฟิก) หรือเยี่ยมชมwww.familyoffice.com .

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 9 ส.ค. 2555) – เทคโนโลยีเอ็นจิ้นโบนัสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของขุนนาง nRich™ ได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการรางวัล Hospitality Operations Technology (HOT) ประจำปีครั้งที่ 3 ของ Casino Enterprise Management Magazine สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์แขก

“เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ HOT Awards สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ร้อนแรงที่สุด โดดเด่นที่สุด และดีที่สุดชิ้นหนึ่งของอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับประสบการณ์ของแขก เราสร้าง nRich ให้แตกต่างจากเครื่องมือสร้างโบนัสอื่น ๆ ในโลก — หนึ่งที่เน้นที่ ผู้เล่น แต่ละคน ผลงานภาคสนามของเราได้พิสูจน์แล้วว่าเราประสบความสำเร็จในการช่วยให้ที่พักสร้างรายได้โดยการเพิ่มประสบการณ์ของแขก และตอนนี้ การได้รับเลือกให้รับรางวัลนี้โดยทีมผู้ให้บริการที่โดดเด่นนั้นน่าตื่นเต้นมาก Kelly Shaw รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของระบบกล่าว

nRich เป็นเครื่องมือสร้างโบนัสรูปแบบใหม่ที่เน้นการให้รางวัลแก่ผู้เล่นแต่ละคนแบบไดนามิก แตกต่างจากเอ็นจิ้นโบนัสอื่น ๆ ที่ใช้เกณฑ์ทั่วไป/ไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมโบนัส nRich เป็นแบบไดนามิกเพราะใช้การชนะตามทฤษฎีเฉลี่ยรายวันเฉพาะกับผู้มีอุปถัมภ์หรือกลุ่มผู้มีอุปการคุณเป็นพื้นฐานสำหรับโบนัส nRich จะแสดงมิเตอร์บนหน้าจอต่อหน้าผู้เล่น เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงความใกล้ชิดในการได้รับโบนัสเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ช่วยเพิ่มระดับความคาดหมายของผู้เล่น ดังนั้นจึงเพิ่มเวลาบนอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์โบนัสแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่กลุ่มมากกว่าบุคคล และพวกเขาใช้ทริกเกอร์แบบดั้งเดิมเช่นเหรียญเข้า เหรียญออก การสูญเสียเหรียญและเวลาที่เล่น nRich แตกจากประเพณีและมองไปที่แต่ละคนและนิสัยการเล่นส่วนตัวของพวกเขา คำนวณจำนวนการเล่นและการเดินทางในแต่ละวันของแต่ละคน และใช้รางวัลตามจำนวนเงินนั้นโดยอัตโนมัติ

nRich ได้รับการพิสูจน์แล้วจากภาคสนามสำหรับผู้ให้บริการผลประโยชน์หลายประการ รวมถึง: เพิ่มการชนะตามทฤษฎีรายวันโดยเฉลี่ย, เวลาผู้เล่นบนอุปกรณ์เพิ่มขึ้น, รายได้จากทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น, การเติบโตผ่านระดับสิ่งจูงใจ และการลงทะเบียนการ์ดผู้เล่นที่เพิ่มขึ้น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ HOT ได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึง Bob Ambrose ศาสตราจารย์และที่ปรึกษาเกมอิสระ Stephen Keener ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายปฏิบัติการคา

สิโน Dover Downs Hotel & Casino; JB King, CIO, San Manuel Band of Mission Indians; Donald Kneisel รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Resorts

Casino Hotel; Sheleen Quish รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและไอที Ameristar Casinos Inc.; และเวนดี้ รีฟ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน Sycuan Casino

Aristocrat Technologies Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Aristocrat Leisure Limited (ASX:ทั้งหมด) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมชั้นนำระดับโลก บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

กำกับดูแลมากกว่า 200 แห่ง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก Aristocrat นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายรวมถึงเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจัดการคาสิโน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่www.aristocratgaming.com

HORSESHOE BAY, TX–(Marketwire – 9 ส.ค. 2555) – ทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานนี้เป็นวันแห่งความทรงจำด้วยการเฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่ Horseshoe Bay

Resort กิจกรรมสำหรับทั้งครอบครัวจะมีมากมายที่รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของทะเลสาบ LBJ ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบระดับคงที่ไม่กี่แห่งในสหรัฐอเมริกา สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

สุดสัปดาห์คือ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. รวมถึงการแสดงดนตรีสดและความบันเทิง , กอล์ฟ, เล่นบานาน่าโบ๊ท, ศิลปะและงานฝีมือ, เกมส์, ภาพยนตร์แบบดำน้ำ, อาหารอร่อยรวมถึงเมนูปิ้งย่าง และอีกมากมาย

Horseshoe Bay Resort เป็นรีสอร์ทริมทะเลสาบดั้งเดิมของเท็กซัส รีสอร์ทตั้งอยู่ในเท็กซัสฮิลล์คันทรีที่สวยงาม ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาทีจากออสติน ใช้เวลาเดินทาง 90 นาทีจาก

ซานอันโตนิโอ และขับรถไม่กี่ชั่วโมงจากดัลลาสและฮูสตัน รีสอร์ทขนาด 7,000 เอเคอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ AAA Four Diamond ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของ ทะเลสาบ LBJ ระดับคงที่ รีสอร์ท

แห่งนี้มีห้องพัก 349 ห้องเป็นบ้านของ Robert Trent Jones แชมป์ 3 แห่ง สนามกอล์ฟซีเนียร์ สนามกอล์ฟ Jack Nicklaus Signature ส่วนตัวที่เพิ่งเปิดใหม่ สนามพัตต์หญ้า

เบอร์มิวดาแคระ 72 พาร์ เดอะวอเตอร์สคอนโดมิเนียม 50 ห้อง และท่าจอดเรือบริการเต็มรูปแบบ . สนามบินส่วนตัว สนามเทนนิส 16 แห่ง จักรยานให้เช่า เส้นทางเดินป่า สปา และศูนย์ฟิตเนส ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์พิเศษให้กับ Horseshoe Bay Resort ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่www.hsbresort.comหรือโทร 877-611-0112

หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจมูลค่า 17 ล้านเหรียญสหรัฐTownePlace Suites® Mississauga – Airport Corporate Center มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวอย่างเป็น

ทางการต่อสาธารณชน ห้องสวีทของโรงแรม Mississaugaปรับปรุงใหม่จากพื้นจรดเพดานห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน อาหารเช้าฟรี และสระว่ายน้ำเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของคุณสมบัติที่สด

ใหม่และทันสมัยที่ลูกค้าจะต้องตั้งตารอ ทำเลที่สะดวกสบายใกล้กับสนามบินนานาชาติ Pearson และ Business Park ที่เฟื่องฟูของ Mississauga ทำให้การเพิ่มล่าสุดของ Marriott แห่งนี้เป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับผู้เข้าพักในพื้นที่ Greater Toronto เพื่อเพลิดเพลินกับการเข้าพักที่สะดวกสบายและยาวนาน

” เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดกว้างสำหรับธุรกิจ และสามารถแสดงให้นักเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนเห็นว่า TownePlace Suites® by Marriott เป็นแบรนด์โรงแรมสำหรับพักระยะยาวที่

ออกแบบโดยคำนึงถึงแขกเป็นหลัก”สตีฟ กิบลิน ประธานและซีอีโอของ SilverBirch Hotels & Resorts กล่าว เป็นเจ้าของและบริหารจัดการ TownePlace Suites®

Mississauga ” เราตั้งเป้าที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สะท้อนถึงความรู้สึกเรียบง่าย สดชื่น เป็นกันเอง จริงใจ และอยู่ในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้คือเสาหลักของเรา และเราจริงจังกับการส่งข้อความนั้นอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแบรนด์”

เดิมชื่อ Sandalwood Suites Hotel Toronto Airport โรงแรมห้องสวีททั้งหมด 173 ห้องได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้คุ้มค่าและบรรยากาศที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย TownePlace Suites® Mississauga นำเสนอคุณลักษณะที่รอบคอบ รวมถึง In a Pinch® Express Market สำหรับทุกความต้องการในนาทีสุดท้าย

โดยรวมของโตรอนโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนห้องพักในโรงแรม 9 ล้านห้องขายในปี 2011 เพียงปีเดียวiและผู้บริโภคต้องการอย่างมากในการปรับปรุงและขยายตัวเลือกโรงแรม
นอกจากนี้ จากการสำรวจล่าสุดโดย PKF Data พื้นที่สนามบินโตรอนโตเป็นผู้นำของแคนาดากลางในด้านประสิทธิภาพการเข้าพักโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี2012 ii

ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อทำงาน ประชุม แข่งขันกีฬา หรือไปกับครอบครัวในวันหยุด ลูกค้าต่างมองหาประสบการณ์โรงแรมที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากกว่า ด้วยโรงแรมที่พักระยะยาวแห่งใหม่

นี้ในมิสซิสซอกา, SilverBirch Hotels & Resorts เสนอห้องสวีทที่กว้างขวางและมีสไตล์ รวมถึงพื้นที่นั่งเล่นและห้องนอนแยกเป็นสัดส่วนพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น HomeOffice®

ใหม่ พื้นที่ทำงานที่ปรับได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แขกมีพื้นที่จัดเก็บมากมาย และพื้นที่ที่ยืดหยุ่นในการจัดวางให้เป็นของตัวเอง นอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักจะได้พบกับห้องครัวร่วมสมัยในห้องสวีท

ที่มีอุปกรณ์ครบครัน ทีวีจอแบน 42 นิ้ว ชุดเครื่องนอนที่หรูหรา ฟรี WiFi และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในห้องสวีททั้งหมด สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ บริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถปรับแต่งในแต่ละวันของ สัปดาห์สำหรับการทำความสะอาดเต็มรูปแบบหรือการฟื้นฟูเพื่อรองรับตารางเวลาของแขก

โรงแรมใกล้ สนามบิน YYZยังมีห้องประชุม 2 ห้องที่สามารถรองรับได้ถึง 10 คนต่อห้อง และลานภายในที่สวยงามสำหรับการสังสรรค์ทางสังคม ที่จอดรถฟรีและรถรับส่งถึงโรงแรมโดยตรงที่

สนามบินทำให้ TownePlace Suites® Mississauga – Airport Corporate Center เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเดินทางเพื่อธุรกิจ งานแต่งงานนอกเมือง งานสังสรรค์ในครอบครัว และทีมนักกีฬา TownePlace Suites® Mississauga – Airport Corporate Center ยังเสนอราคาที่ต่ำกว่าสำหรับการเข้าพักระยะยาว

TownePlace ยังทราบด้วยว่าแขกที่พึงพอใจมากที่สุดคือแขกที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนท้องถิ่นได้ ทันทีที่เข้าสู่ล็อบบี้ ผู้เข้าพักจะพบกับ TowneMap® ซึ่งมีคำแนะนำและเส้น

ทางไปยังที่อยู่ท้องถิ่นที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหาร เล่นและเยี่ยมชม ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตาในบริเวณใกล้เคียงไปจนถึงผับที่ดีที่สุดเพื่อชมเกมเบสบอล แขกผู้เข้าพักจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของพื้นที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส

โรงแรมใกล้สนามบินโตรอนโตตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวงหมายเลข 401 และทางหลวงหมายเลข 427 และอยู่ใกล้กับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ GTA รวมถึง Wonderland ของแคนาดา อุทยานธุรกิจ Mississauga ที่เจริญรุ่งเรือง และสนามบินนานาชาติ Pearson

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับอัตราพิเศษก่อนเปิดกลุ่มสำหรับแขก 10 ท่านขึ้นไป โปรดโทรติดต่อ Vijay Pahuja ที่ 905.238.9600 หรืออีเมลVPahuja@SilverBirchHotels.com

สำหรับการจองแบบรายบุคคล โปรดโทร 1-800-960-2314 (โทรฟรี) หรือไปที่http://www.marriott.com/hotels/travel/yyzts-towneplace-suites-mississauga-airport-corporate-centre/

SilverBirch Hotels & Resorts เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการโรงแรมชั้นนำของแคนาดา และบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 20 แห่งทั่วแคนาดา บริษัทบริหารจัดการโรงแรมและ

โรงแรมอิสระที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์แฟรนไชส์รายใหญ่ เช่น Marriott, Radisson, Hilton, Quality, Best Western และ Ramada www.silverbirchhotels.com

ฉันบายเออร์ส, จิม. โตรอนโตสตาร์ บันทึกจำนวนนักท่องเที่ยวของโตรอนโต: การเดินทางที่หรูหรามากขึ้น จากอินเดียและจีนii “รายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมโรงแรมระดับชาติ” –

ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2555 – ที่มา: PKF Consulting Inc. พร้อมการทำซ้ำและการใช้ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อจำกัดของ PKF ตามรายละเอียดที่www.pkfcanada.com/

อีสต์แลนซิง, มิชิแกน–(Marketwire – 9 ส.ค. 2555) – แฟนฟุตบอลวิทยาลัยแห่กันไปที่มิชิแกนในแต่ละฤดูใบไม้ร่วงขณะที่ชาวสปาร์ตันอันเป็นที่รักของพวกเขาลงสนาม และในขณะที่โรงแรมส่วนใหญ่ในแลนซิง รัฐมิชิแกนขายหมดแล้ว แต่อีสต์ แลนซิง แมริออท ที่ยูนิเวอร์ซิตี้ เพลส ยังคงมีห้องเหลือสำหรับการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดสองรายการของฤดูกาลนี้

โรงแรมมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนแห่งนี้ห่างเพียงหนึ่งช่วงตึกทางเหนือของวิทยาเขตและห่างจากสนามกีฬา Spartan 1.5 ไมล์ มีห้องว่างสำหรับเกม Eastern Michigan (21-22

กันยายน) และเกมสุดท้ายของฤดูกาลกับ Northwestern (16-17 พฤศจิกายน) มีการเสนอรายชื่อผู้รอสำหรับเกมอื่นๆ ระหว่างฤดูกาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2555 สำหรับตารางการแข่งขันแบบเต็ม โปรดไปที่http://www.msuspartans.com/sports/m-footbl/sched/msu-m -footbl -sched.html

โรงแรม MSUแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากมหาวิทยาลัยและแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงชั้นนำในพื้นที่ เมื่อถึงเวลาเล่นเกม ทางโรงแรมจะเริ่มต้น

ด้วยงานปาร์ตี้ที่ประตูท้ายรถในสถานที่ และจะพาคุณไปยังเกมตรงเวลาและมีสไตล์ด้วยบริการรถรับส่งวีไอพีไปยังสนามกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเล่นเกมพิเศษเหล่านี้เป็นส่วนเสริม

ที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ของโรงแรมแห่งนี้ เช่น สระว่ายน้ำ ซาวน่า อ่างน้ำวน ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และศูนย์ธุรกิจ ก่อนเกม รับประทานอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันที่ Bistro 43 แล้วฉลองชัยชนะด้วยอาหารค่ำและค็อกเทลสูตรพิเศษที่ Bistro 43 Lounge

หากคุณมาเที่ยวกับแฟนฟุตบอลแต่ไม่ชอบการแข่งขัน มีสิ่งให้สำรวจมากมายในบริเวณใกล้เคียง เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มิชิแกน, สวนพฤกษศาสตร์ WJ Beal ที่ MSU, สวนสัตว์พอตเตอร์พาร์ค, ศูนย์ศิลปะการแสดงวอร์ตัน, พิพิธภัณฑ์อิมเพรสชั่น 5 และรัฐ อาคารแคปิตอล.

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ East Lansing Marriott at University Place โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมที่http://www.marriott.com/hotels/travel/lanea-

east-lansing-marriott-at-university-place/ซึ่งคุณจะพบข้อเสนอโรงแรม Lansingที่ยอดเยี่ยมจองห้องพัก สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม ค้นพบร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง และวางแผนการเยี่ยมชมของคุณด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะกำลังพักผ่อนกับครอบครัว ในเมืองเพื่อธุรกิจ หรือเดินทางกับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน East Lansing Marriott ที่ University Place มี

ทุกอย่างเพื่อการพักที่สะดวกสบาย ทำเลใจกลางเมือง ห่างจากมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่ก้าว และสามารถเดินไปยังแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารได้ หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล

เพื่อสำรวจพื้นที่ ซึ่งรวมถึงอาคารศาลาว่าการรัฐ สวนสัตว์พอตเตอร์พาร์ค พิพิธภัณฑ์ Impression 5 พิพิธภัณฑ์ WJ Beal Botanical สวนที่ MSU, ศูนย์ศิลปะการแสดง Wharton,

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มิชิแกน, ศูนย์จัดกิจกรรมนักศึกษา Jack Breslin, สนามกีฬา Spartan และ MSU Cyclotron ห้องพักที่ปรับปรุงใหม่มอบความสดชื่นให้กับการพักผ่อนและมี

โต๊ะทำงานกว้างขวาง เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ตไร้สาย เตียงนุ่มสบาย ห้องน้ำขนาดใหญ่ และบริการชา/กาแฟ ผู้ที่มาทำงานที่นี่จะประทับใจกับศูนย์บริการธุรกิจ พื้นที่จัดประชุมและกิจกรรมที่

ยืดหยุ่นได้ 12,000 ตารางฟุต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย เช่น ซาวน่า สระว่ายน้ำ อ่างน้ำวน และฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารตลอดทั้งวัน

ที่ Bistro 43 ซึ่งมีเมนูอาหารอเมริกันสมัยใหม่ในบรรยากาศสบาย ๆ แต่หรูหรา หรือจะนั่งรับประทานอาหารเย็น ค็อกเทลสูตรพิเศษ หรือรับประทานอาหารมื้อดึกที่ Bistro 43 Lounge

NAVARRE BEACH, Fla., Aug. 9, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — กองเรือ Navarre Beach Pier ไม่เพียงแต่ดึงทีม USA ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2012 ที่ลอนดอนเท่านั้น

พวกเขายังเชียร์จัสติน ทิมิเนรี เชฟผู้บริหารระดับสูงของฟลอริดา ซึ่งร่วมกับเชฟอีกเจ็ดคนกำลังปรุงอาหารทะเลจากอ่าวสำหรับนักกีฬา Team USA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Spirit of

the Gulf” ของ BP พวกเขาวางแผนที่จะทำเช่นเดียวกันในฤดูใบไม้ร่วงนี้เมื่อ Timineri ร่วมงานกับเชฟ Diane Henderiks ชั้นนำของสหรัฐฯ ในการสาธิตการทำอาหารที่ท่าเรือ Navarre Beach

Dorothy Slye ผู้จัดการของ Pier Inc บริษัทที่จัดการท่าเรือ Navarre Beach Pier กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟลอริดาในการแสดงผลิตภัณฑ์อาหารของตนให้โลกเห็น “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสานต่อความกระตือรือร้นนี้ด้วยกิจกรรมทำอาหารพิเศษที่ท่าเรือ Navarre Beach Pier”

สนับสนุนโดยนิตยสาร Beach Magazineการสาธิตการทำอาหารในฤดูใบไม้ร่วงนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปีที่แล้ว

ท่าเรือหาดนาวาร์ มอบเบ็ดตกปลา 426 อันให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่น และกำลังแจกเพิ่มอีก 500 คันในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ท่าเรือจะชวนเด็กๆ เหล่านี้ไปตกปลาในตอนเช้าเพื่อเริ่มงาน กิจกรรม

ทำอาหาร “Ladies Who Lunch” จะเติมเต็มช่วงบ่าย งานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ “English Fish and Chips” ที่มี Timineri, Henderiks และเชฟชื่อดังคนอื่นๆ ที่ปรุงปลาสดใหม่จากท่าเรือจะปิดท้ายวัน

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพ Timineri และ Henderiks และเรากำลังเจรจากับ Emerial Lagasse เกี่ยวกับการเข้าร่วมด้วยเช่นกัน” Stuart Cannon บรรณาธิการ

ของBeach Magazineกล่าว “เรายังยินดีที่จะประกาศว่า United Healthcare กำลังอยู่ในการเจรจาเพื่อเข้าร่วมกับเราในฐานะผู้สนับสนุนระดับดาว เนื่องจากเป้าหมายของเราสำหรับงานนี้

คือ 1) พร้อมกับแคมเปญ Fresh from Florida ของ Department of Agriculture and Consumer Services ของ Florida เพื่อส่งเสริมรัฐของเรา ผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะปลาของเรา และ 2) ร่วมกับแคมเปญ Let’s Move ของ Michelle Obama เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี รวมถึงการรับประทานอาหารที่ดี”

Cannon เสริมว่างานนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวของความสำเร็จในการต่อต้านโรคอ้วนของเด็ก ๆ หลายคนหลังจากการเดินทางส่วนตัวของพวกเขาในฐานะแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ด้วยวิธีการศึกษาที่มีความหวังและสนุกสนาน

นอกจากการสาธิตการทำอาหารที่ท่าเรือ Navarre Beach แล้ว ตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ Joe Patti ในเพนซาโคลาและร้านอาหารและตลาดอาหารทะเล Dewey ของเดสตินจะจัดกิจกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากBeach Magazineและนำเสนอ Timineri และ Henderiks

Timineri เป็นหัวหน้าพ่อครัว/เอกอัครราชทูตด้านการทำอาหารของกรมวิชาการเกษตรแห่งฟลอริดา นักเขียน ผู้ได้รับรางวัล ครู บุคลิกภาพทางโทรทัศน์ และทูตด้านการทำอาหารนานาชาติที่ช่วยให้โลกได้ค้นพบอาหารเพื่อสุขภาพง่ายๆ อีกครั้ง เขาเป็นคนพื้นเมืองของฟลอริดาตะวันตกเฉียงเหนือ

Henderiks, RD หรือที่รู้จักในชื่อ “Dietitian in the Kitchen™” เป็นนักโภชนาการ เชฟส่วนตัว ผู้เขียนตำราอาหาร และบุคลิกภาพทางโทรทัศน์ชั้นนำของสหรัฐฯ เธอเป็นผู้ช่วย

เชฟ/RD ให้กับ Prevention Magazine และเป็นผู้ออกอากาศรายการ Good Morning America ของ ABC ความหลงใหลของเธอคือการสอนวิธีทำอาหาร ชอปปิ้ง และใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ

ท่าเรือ Navarre Beach Pier เป็นตัวอย่างที่ดีของสถานที่ที่ดีที่สุดในฟลอริดาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยแสดงให้เห็นความงามตามธรรมชาติของรัฐ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เช่น การตก

ปลาสำหรับผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จิตวิญญาณและสัญลักษณ์ของหาด Navarre ตั้งอยู่ที่ 8579 Gulf Boulevard และล้อมรอบด้วยแนวชายฝั่งอันน่าทึ่งยาว 12 ไมล์

Navarre Beach Pier ที่มีความสูง 1,545 ฟุต เป็นท่าเรือที่ยาวที่สุดในฟลอริดาและเลียบอ่าวเม็กซิโก ในช่วงสองปีแรกของการดำเนินงาน ท่าเรือนาวาร์ได้ต้อนรับผู้คนกว่า 260,000 คน นอกจากบริการตกปลาและนันทนาการสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนแล้ว ยังมี Pier Bar and Grill

ค่าเข้าชมท่าเรือนาวาร์สำหรับการตกปลาคือ $7 สำหรับผู้ใหญ่, $4 สำหรับเด็กและ $6 สำหรับผู้สูงอายุและทหาร ฟรีสำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการและผู้พิการทางร่างกายและสายตา และ 1 ดอลลาร์สำหรับผู้เดิน มีบัตรผ่านรายปีด้วย เวลาทำการภาคฤดูร้อนคือ 05:00 น. – 22:00 น. เจ็ดวันต่อสัปดาห์

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ/นักข่าว: เรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์และ/หรือมอบภาพถ่ายพิเศษเพิ่มเติมของท่าเรือ Navarre, เชฟ Justin Timineri ทำอาหารในโอลิมปิก และเชฟ Diane Henderiks ตามคำขอ